Biz Kaç Kişiyiz.com (Referanduma tepkisi)

2007-10-15 11:36:00
21 EKİMDE REFERANDUMA DEĞİL PİKNİĞE GİDİYORUZ
Arkadaşlar,
referanduma katılıp katılmama kararımızı verebilmemiz için nedenleri bilmemiz gerekiyor. 07.10.2007 günü yaptığımız toplantıda da bu nedenleri olabildiğince irdelemiştik. Toplantı sonucu ortaya çıkan eğilim referanduma katılmamak yönünde olmuştur. Tuncay Özkan ve Kerimcan Kamal yaptıkları programlarda neden katılmamamız gerektiğini ayrıntılı açıkladılar. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum.

-Türkiye de işte halk oylaması olacak. Halk oylamasında tavrımızı göstermek, sivil toplum örgütleriyle, demokratik kitle örgütleriyle birlikte hep beraber Türkiye'yi yeni baştan inşa etmek istiyoruz. Bunun bir siyasi çizgisi, o'cusu bu'cusu yok. Bu Akp' ye oy veren vermeyen herkes tarafından; yani Türkiye' deki kutuplaşmayı eriten, bir merkezde yoğunlaşmayı sağlayan bir şey çünkü Türkiye'nin merkezi yok oldu. Merkezi yok olunca insanlar kutuplarda kaldılar.

Ekim ayı eylem ayıdır. Ekim ayında herkes meydanlarda olacak. Hep beraber çıkacağız, halk oylamasında tepkimizi göstereceğiz. Anayasa değişikliğinde tepkimizi göstereceğiz. Türkiye'nin laikliğini savunacağız, üniter devlet yapısını savunacağız.
Bu halk oylamasında biz ne yapacağız? Halk oylaması bu halka 40 satırla 40 katır arasındaki tercihe zorlanıyor.
Halk oylamasının içeriği nedir?
- Şimdi diyor ki; yasa çıkartmış 11. cumhurbaşkanını halkoylamasıyla seçebilir miyiz diye soruyor.

- İşte çok ilginç bir şey. Abdullah Bey numarasız Cumhurbaşkanı. Hani numarasız bir cumhurbaşkanı çünkü 11. Cumhurbaşkanını halk oylamasıyla seçeceğiz diyorlar. Ya bunu değiştirecekler ya da halk oylamasında Ekim ayında, 21 Ekim de oy kullanıldığı zaman iş başka bir şeye dönüşecek. Abdullah Gül oradan aşağıya inecek, yerine Recep Tayip Erdoğan çıkacak.
Peki gittik sandığa. Ee seçeli orada duruyor cumhurbaşkanı, Abdullah Gül orada oturuyor 11. Cumhurbaşkanı olarak. Biz diyeceğiz ki, biz onu tanımıyoruz halk olarak. Yani halk seçimi dediğimiz anda biz onu tanımıyoruz diyeceğiz. E peki 11. Cumhurbaşkanını halk seçer. E biz halk olarak seçmek isteriz.

-Türkiye seçilmiş krallar tarafından yönetilen bir ülke haline geliyor. Bunun için yargı ayağını korumak gerekiyor. Aslında referandum da; ben şunu tavsiye ediyorum. Sandığa gitmeyelim, bu oyunu kendileri oynasınlar çünkü bizim bu oyunun hiçbir yerine dahil bir durumumuz yoktur.

-Halk oylamasını gündemden kaçırarak, bunu dayatıyorlar. Halka dayattılar, zorluyorlar, halkı zorluyorlar. Oysa biz bunu rahatlıkla şöyle yapabiliriz. Biz bu sandığa gitmiyoruz kardeşim. Sandığa gitsek evet oyu çıksa başka bir şey; hayır oyu çıksa başka bir şey. Ben diyorum ki, ben sandığa gitmiyorum arkadaş. Ben bu kirli seçim oyununda yer almayacağım. 11.Cumhurbaşkanı orada oturuyor, seçildi orada oturuyor. Bir kere bununla oynamak istiyorsan, sen kendi ikbalin için bununla oynayacaksın. Buyur git oyna kardeşim. Top sizin aranızda, bu oyunu siz kurdunuz, nasıl oynamak istiyorsanız , oynayın.

Şimdi halk oylamasında bize dayatılan şey; bu kralla bu kral arasında bir tercih yap diyorlar. Ben ne o kralı tercih ederim ne bu kralı tercih ederim. Ben ne o despottan yanayım, ne bu despottan yanayım. Ben çoğulcu, demokratik, parlamenter sistemimi istiyorum arkadaş. Burası laik Türkiye Cumhuriyeti.Laik Türkiye Cumhuriyetinde çoğulculuk esastır. Kimsenin dayatmasına, despotizmine, faşizmine teslim olmayız. Biz o yüzden diyoruz: Ben halk oylamasına gitmeyeceğim. Niye gitmeyeceksin Tuncay Özkan? Halk seçsin mi? Evet halk seçsin ama ben başkanlık sistemine karşıyım.. Ben rejimimin değişmesini istemiyorum. Git hayır de halk kendisine gelen bir şeye niye hayır desin. Neden hayır diyecek. Rejimi destekle, bunu anlatabilecek ne süre var ne zaman var ne de böyle bir olanak bıraktılar. Her şeyi alt üst ettiler. Türkiye sisteminin canını okudular. Türkiye' yi böyle sokakta cami avlusuna bırakılmış bir ülke haline getirdiler. Yüzyıllık sistemimizi içinden çıkılmaz bir noktaya sürüklediler. Ben onların bu kirli oyunun da yer almayacağım. Bu kirli bir siyaset oyunu. Ben diyorum ki, ben sandığa gitmeyeceğim arkadaş. Sen kaç kişiyi sandığa götürebiliyorsan git onun vebali de senin boynuna. Ben sonuna kadar hayatım boyunca, yaşadığım süre boyunca senin bu kirli oyunun karşısında söz hakkımı, karşı çıkma hakkımı tutacağım. Ve sonuna kadar bu ülkenin rejimine, çoğulcu parlamenter sistemine sahip çıkacağım. Senin tek adam rejimine despotizmine karşı duracağım. Ben bunu söylemek için de sandığa gitmeme taraftarıyım. Yani ben böyle düşünüyorum.

Bu rejimimizi değiştirmek için yapılmış bir şeydir. Zaten anayasa değişikliği paketiyle ikisini birleştirmenin hemen anayasa ısmarlamanın, şimdi tartışmaya açmalarının referandum sonucuna göre anayasa paketini getirip dayatacak olmalarının sebebi de budur. İkisini bir güzel paketleyecekler. Daha önce bunun çalışmasını bir güzel yaptılar ve biz bir seçilmiş kralın eline kalacağız.

- Yani yazılan bir senaryoyu Türk halkına oynatıyorlar.
- Türk halkına oynatıyorlar. Ben bu kirli oyunun içinde yer almayacağım. 11.Cumhurbaşkanını halk seçer diyor. 11. Cumhurbaşkanını seçtin oturttun arkadaş. Orada oturuyor Abdullah Gül.
Artık ben Türk siyasal sisteminin, Türk rejiminin bu denli kirli bir oyuna kurban gitmesine karşıyım.
Ben anayasayı hiçbir maddesiyle içerik açısından ele dahi almam. Bana hiç kimse içerik değerlendirmesi falan yaptırtamaz çünkü bu anayasa bir faşist yöntemle yapılmıştır. Despotik bir anayasadır, dayatma bir anayasadır. Ben 21. yüzyılın birinci çeyreğinde böyle bir şeyi asla kabul etmem. Bu anayasayı kabul etmiyorum, bu anayasanın yapılış biçimini kabul etmiyorum. Bu anayasayla ilgili hiçbir şeyi konuşmam. Bu anayasa konuşulamaz, bu anayasa değildir. Bu bir faşist manifestodur. Ben böyle bir faşist, dayatmacı, despotik manifestoyu konuşmam; gündemime almam. Niye almam? Kardeşim 21. yüzyılda demokrasinin hakim olduğu bir ülkede, demokrasinin dünyada geliştiği bir kuşakta sen nasıl olurda gelir bana özel adamlarına yaptırttığın anayasayı getirir dayatırsın?
Türkiye bunu kabul etmez. Kabul etmeyeceğini zaten Ekim ayında bakın göreceksiniz....


BİZ DE DİYORUZ Kİ ;

3 AYLIK POLİTİKALARI OLMAYANLARIN OYUNUNA ALET OLMAYALIM...

GELİN 21 EKİM BİZİM TANIŞMA, KAYNAŞMA PİKNİĞİMİZ OLSUN...

GELİN UZUN YILLAR SÜRECEK YOLCULUĞUMUZA BU PİKNİKLE BAŞLAYALIM...

HER BÖLGE KENDİ PİKNİĞİNİ ORGANİZE ETSİN, YÜREK YÜREĞE CAN CANA BİR PAZAR GEÇİRELİM...

T.C. Anayasası


isteyen TBMM'nin sitesindende okuyabilir
175. Madde

Anayasanın Değiştirilmesi, seçimlere ve halkoylamasına katılma

(Değişik: 17.5.1987-3361/3 md.)

Anayasanın değiştirilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yazıyla teklif edilebilir. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurulda iki defa görüşülür. Değiştirme teklifinin kabulü, Meclisin üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür.

Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin görüşülmesi ve kabulü, bu maddedeki kayıtlar dışında, kanunların görüşülmesi ve kabulü hakkındaki hükümlere tabidir.

Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları, bir daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderebilir. Meclis geri gönderilen Kanunu, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı bu Kanunu halkoyuna sunabilir.

Meclisce üye tamsayısının beşte üçü ile veya üçte ikisinden az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazetede yayımlanır.

Doğrudan veya Cumhurbaşkanının iadesi üzerine, Meclis üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya gerekli görülen maddeleri Cumhurbaşkanı tarafından halkoyuna sunulabilir. Halkoylamasına sunulmayan Anayasa değişikliğine ilişkin Kanun veya ilgili maddeler Resmi Gazetede yayımlanır.

Halkoyuna sunulan Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların yürürlüğe girmesi için, halkoylamasında kullanılan geçerli oyların yarısından çoğunun kabul oyu olması gerekir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların kabulü sırasında, bu Kanunun halkoylamasına sunulması halinde, Anayasanın değiştirilen hükümlerinden, hangilerinin birlikte hangilerinin ayrı ayrı oylanacağını da karara bağlar.

Halkoylamasına, milletvekili genel ve ara seçimlerine ve mahalli genel seçimlere iştiraki temin için, kanunla para cezası dahil gerekli her türlü tedbir alınır.


0
0
0
Yorum Yaz